Vyzkoušejte DEMO zdarma!

Moderní systém pro řízení malých a středně velkých potravinářských provozů. Primárně je určen pro pekárenské provozy, dále pak na další potravinářské provozy typu výrobny knedlíků, cukrárenské výroby nebo i masné výroby a podobně. Slouží k plánování a kalkulaci výroby, přípravě expedičních a dodacích listů, tisku faktur a daňových dokladů, skladové evidenci zásob. Mnoho přehledů a tiskových sestav. Vše je přehledně děleno dle měsíčních období.

Charakteristika aplikace Pekárna

 • Segmenty trhu : pekárny, cukrárny, řeznictví, ostatní výroba a distribuce potravinářských výrobků
 • Typ aplikace : Desktopová aplikace pro 1 počítač (nesíťová)
 • Platforma : Microsoft Windows 98/XP/Vista/7
 • Evidence výrobků, odběratelů, specifické ceny pro jednotlivé odběratele
 • Evidence plánovaných odběrů, kalkulace výroby
 • Tisky faktur, daňových dokladů, dodacích listů, expedičních listů pro výrobu i pro řidiče, statistik a přehledů.
 • Komplexní skladové hospodářství pro sledování surovin i zboží.
 • Veškeré nové verze zdarma (u verze Premium).
 • Pravidelné aktualizace a úpravy dle přání uživatelů.
 • Hotline a emailová podpora pro uživatele produktu.

Ukázka aplikace


Pokud se Vám animace nezobrazí, nainstalujte si nejnovější Flash Player.

Stručný popis funkčnosti

 • Data členěna na měsíční období - rychlejší práce s programem, menší data pro zálohování.
 • Evidence až 1000 odběratelů, členění dle způsobu platby, možnost přiřazení k různým rozvozovým okruhům.
 • Možnost práce s více výrobními středisky, data jsou pak tříděna dle těchto středisek.
 • Definice polotovarů, které se dále používají pro definici výrobků a kalkulace výroby těchto polotovarů.
 • Evidence až 1000 vlastních výrobků, každý výrobek může mít neomezený počet prodejních cen přiřazenou zvlášť pro každého odběratele.
 • Definice rozvozových okruhů, dle kterých se tisknou expediční listy a další podklady.
 • Evidence stálých objednávek odběratelů + možnost přidávat jednorázové změny nebo změny trvalé.
 • Kalkulace deního plánu výroby. Výpočet jaké množství polotovarů je třeba vyrobit a kolik a jaké výrobky z těchto polotovarů./li>
 • Tisk dodacích listů pro danou kalkulaci, expedičních listů a dalších podkladů pro denní plánování výroby.
 • Korekce skutečných odběrů oproti plánovaným.
 • Hromadný tisk faktur a souhrnných daňových dokladů a jejich evidence.
 • Mnoho statistik a tiskových přehledů pro důkladnou analýzu výsledků.
 • Komplexní skladové hospodářství pro evidenci až 10 000 surovin a výrobků. Kniha materiálových zásob, příjemky, výdejky, inventury, přehledy a tiskové sestavy.

Technické a dpolňující informace

 • Jednoduchý přechod z demoverze na plnou verzi nebo přechod na vyšší verzi jen pomocí registračního klíče. Není třeba nic dalšího stahovat z internetu nebo instalovat.
 • Program není vázán na jeden počítač. Po zakoupení licence můžete v rámci jedné organizace používat program na libovolném počtu počítačů jak ve firmě tak i všichni zaměstnanci doma na svých domácích počítačích.
 • Zakoupením produktu získávate automaticky emailovou podporu zdarma na neomezenou dobu. Vyšší verze produktu také navíc telefonickou podporu zdarma, která lze u verze Lite dokoupit.
 • Nabízíme velmi levně instalaci, zaškolení či metodickou pomoc při zavádění dat.
 • Lze k produktu dokoupit interaktivní školení přes internet nebo na CD, můžete ho použít vícekrát za jednorázovou cenu, která je mnohem menší než osobní školení.
 • K programu je dodáván přehledný manuál v elektronické podobě, který navíc obsahuje i metodické rady a návody.
 • Program je vyvíjen na nejmodernějších vývojových nástrojích firmy Microsoft. Zaručujeme vysokou bezpečnost dat.

Interaktivní prezentace produktu

Obrázky

 •  
© 2010 Retail Systems
Valid CSS! Valid HTML 4.01!